CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT THỨ NGÀY THÁNG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

Cũng như giờ đồng hồ Việt, từng ngôn từ đều phải sở hữu những nguyên lý và quy cơ hội phát âm viết lách không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, nằm trong OEA Vietnam dò xét hiểu cơ hội phát âm và viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh mang đến chúng ta mới nhất học tập nhé! 

1. Tổng quan liêu về loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh

1.1. Cách phát âm và viết lách tháng

Tháng Cách viết Phiên âm Viết tắt
Tháng 1 January [‘dʒænjʊərɪ] Jan
Tháng 2 February [‘febrʊərɪ] Feb
Tháng 3 March [mɑːtʃ] Mar
Tháng 4 April [‘eɪprəl] Apr
Tháng 5 May [meɪ] May
Tháng 6 June [dʒuːn] Jun
Tháng 7 July [/dʒu´lai/] Jul
Tháng 8 August [ɔː’gʌst] Aug
Tháng 9 September [sep’tembə] Sep
Tháng 10 October [ɒk’təʊbə] Oct
Tháng 11 November [nəʊ’vembə] Nov
Tháng 12 December [dɪ’sembə] Dec

1.2. Cách phát âm và viết lách thứ

Thứ Cách viết Phiên âm Viết tắt
Thứ Hai Monday /ˈmʌndeɪ/ Mon
Thứ Ba Tuesday /ˈtjuːzdeɪ/ Tue
Thứ Tư Wednesday /ˈwenzdeɪ/ Wed
Thứ Năm Thursday /ˈθɜːzdeɪ/ Thu
Thứ Sáu Friday /ˈfraɪdeɪ/ Fri
Thứ Bảy Saturday /ˈsætədeɪ/ Sat
Chủ Nhật Sunday /ˈsʌndeɪ/ Sun

1.3. Cách phát âm và viết lách ngày

Ngày Cách viết Phiên âm Viết tắt
Ngày 1 First /ˈfɜːst/ 1st
Ngày 2 Second /ˈsek.ənd/ 2nd
Ngày 3 Third /θɜːd/ 3rd
Ngày 4 Fourth /fɔːθ/ 4th
Ngày 5 Fifth /fɪfθ/ 5th
Ngày 6 Sixth /sɪksθ/ 6th
Ngày 7 Seventh /ˈsev.ənθ/ 7th
Ngày 8 Eighth /eɪtθ/ 8th
Ngày 9 Ninth /naɪnθ/ 9th
Ngày 10 Tenth /tenθ/ 10th
Ngày 11 Eleventh /ɪˈlev.ənθ/ 11th
Ngày 12 Twelfth /twelfθ/ 12th
Ngày 13 Thirteenth /θɜːˈtiːnθ/ 13th
Ngày 14 Fourteenth /ˌfɔːˈtiːnθ/ 14th
Ngày 15 Fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/ 15th
Ngày 16 Sixteenth /ˌsɪkˈstiːnθ/ 16th
Ngày 17 Seventeenth /ˌsev.ənˈtiːnθ/ 17th
Ngày 18 Eighteenth /ˌeɪˈtiːnθ/ 18th
Ngày 19 Nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/ 19th
Ngày 20 Twentieth /ˈtwen.ti.əθ/ 20th
Ngày 21 Twenty-first /ˌtwen.tiˈfɜːst/ 21st
Ngày 22 Twenty-second /ˌtwen.ti ˈsek.ənd/ 22nd
Ngày 23 Twenty-third /ˌtwen.ti θɜːd/ 23rd
Ngày 24 Twenty-fourth /ˌtwen.ti fɔːθ/ 24th
Ngày 25 Twenty-fifth /ˌtwen.ti fɪfθ/ 25th
Ngày 26 Twenty-sixth /ˌtwen.ti sɪksθ/ 26th
Ngày 27 Twenty-seventh /ˌtwen.ti ˈsev.ənθ/ 27th
Ngày 28 Twenty-eighth /ˌtwen.ti eɪtθ/ 28th
Ngày 29 Twenty-ninth /ˌtwen.ti naɪnθ/ 29th
Ngày 30 Thirtieth /ˈθɜː.ti.əθ/ 30th
Ngày 31 Thirty-first /thur-tee-furst/ 31st

1.4. Cách phát âm và viết lách năm 

Cách viết lách năm Cách đọc
18 Eighteen
155 One Fifty-five
1905 Nineteen oh five
2000 The year two thousand
2009 Twenty oh nine 
Two thousand and nine
2023 Twenty twenty-third
Two thousand and twenty-third

2. Cách phát âm và viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh

Anh – Anh Anh – Mỹ
Công thức DD – MM – YYYY  

(ngày – mon – năm)

Bạn đang xem: CÁCH ĐỌC VÀ VIẾT THỨ NGÀY THÁNG TIẾNG ANH CHÍNH XÁC NHẤT

MM – DD – YYYY  

(tháng – ngày – năm)

Ví dụ Ngày 26 mon 10 năm 2023 Ngày 26 mon 10 năm 2023
Cách viết
 • The Twenty-sixth of October, 2023 
 • 26th October, 2023 
 • 26 October, 2023
 • 26/10/2023
 • 2023 October 26th 
 • 2023/10/26

Để phát âm loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh, các bạn chỉ việc sử dụng số trật tự ứng với ngày và tăng “The” phía đằng trước.

Ví dụ: June 13th phát âm là “June the thirteenth”.

3. Một số Note Lúc phát âm và viết lách trật tự tháng ngày nhập giờ đồng hồ Anh

3.1. Thứ tự động những trở nên phần

Một Note cần thiết Lúc phát âm và viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh là trật tự những bộ phận. Trong giờ đồng hồ Anh, trật tự tháng ngày nhập giờ đồng hồ Anh rất có thể thay cho thay đổi tùy nhập văn phiên bản và quy tắc format tháng ngày của vương quốc ví dụ. Tuy nhiên, trật tự những bộ phận phổ biến nhất thông thường là loại trước, tiếp sau đó là ngày và ở đầu cuối là mon.

Ví dụ: Monday, June 5th

Trong ví dụ trên:

 • “Monday” là loại (ngày nhập tuần)
 • “5th” là ngày
 • “June” là tháng
Mỗi vương quốc sở hữu một quy toan về phong thái viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh không giống nhau
Mỗi vương quốc sở hữu một quy toan về phong thái viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh không giống nhau

3.2. Giới kể từ đi kèm theo loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh

Bên cạnh việc nắm rõ cơ hội phát âm viết lách chính trật tự tháng ngày nhập giờ đồng hồ Anh, người học tập cũng cần được xem xét cho tới những giới kể từ đi kèm theo nhằm vận dụng thuần thục nhập tiếp xúc giờ đồng hồ Anh. Cụ thể quy tắc dùng giới kể từ được xác lập như sau:

 • Trường hợp ý chỉ nhắc đến thứ: dùng giới kể từ “on”.

Ví dụ: I will have a trip on Friday.

 • Trường hợp ý chỉ nhắc đến mon hoặc năm: dùng giới kể từ “in”.

Ví dụ: We usually have a summer trip in June

 • Trường hợp ý nhắc đến một ngày dài và tháng: dùng giới kể từ “on”.

Ví dụ: Mid-autumn festival is on 15th September on the lunar calendar.

Xem thêm: 100+ câu giao tiếp tiếng Anh văn phòng, công sở

3.3. Cách căn vặn và vấn đáp về tháng ngày vị giờ đồng hồ Anh

3.3.1. Cách căn vặn và vấn đáp về ngày

Câu hỏi:

 • What is the date today? (Hôm ni là ngày mấy?)
 • What day is it today? (Hôm ni là loại mấy?)
 • Can you tell má the current date? (Bạn rất có thể mang đến tôi biết ngày lúc này không?)

Trả lời:

 • Today is … (Hôm ni là ngày …)
 • It’s … (Đó là ngày …)

3.3.2. Cách căn vặn và vấn đáp về tháng

Câu hỏi:

 • What month is it? (Tháng này là mon mấy?)
 • Which month are we in? (Chúng tớ đang được ở mon mấy?)

Trả lời:

It’s …. (Đó là mon …)

We are in … (Chúng tớ đang được ở mon …)

3.3.3. Cách căn vặn và vấn đáp về năm

Câu hỏi:

 • What year is it? (Năm ni là năm bao nhiêu?)
 • Which year are we in? (Chúng tớ đang được ở năm mấy?)

Trả lời:

Xem thêm: Apple Pay mang lại những lợi ích gì?

 • It’s … (Đó là năm …)
 • We are in … (Chúng tớ đang được ở năm …)

4. Kết

Thứ tự động tháng ngày nhập giờ đồng hồ Anh rất có thể tạo ra trở ngại mang đến một trong những người Lúc mới nhất học tập. Hy vọng nội dung bài viết về phong thái phát âm và viết lách loại tháng ngày giờ đồng hồ Anh của OEA Vietnam vẫn phần này chung chúng ta giải quyết và xử lý được những trở ngại bên trên nhập trong suốt lộ trình học tập giờ đồng hồ Anh của người sử dụng. 

———————————————

Kết nối với OEA Vietnam và nằm trong học tập giờ đồng hồ Anh tại:

 • Facebook: https://www.facebook.com/OEA.ENGLISH
 • Youtube: https://www.youtube.com/@OEAVietnam
 • Instagram: https://www.instagram.com/oeavietnam/

BÀI VIẾT NỔI BẬT