mặc dù Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

mặc dù

Bạn đang xem: mặc dù Tiếng Anh là gì

tuy rằng, mặc dù, đem mang đến, cho dù cho

though, although, despite, in spite of

Mặc cho dù là 1 trong những kể từ nối thể hiện tại mối liên hệ trái ngược ngược thân thiết ĐK và vấn đề.

1.

Sự tiến bộ hóa vẫn chỉ là 1 trong những lý thuyết tuy nhiên lúc bấy giờ nó đang được giảng dạy dỗ trong những ngôi trường học tập công lập như 1 thực sự phân minh.

Evolution is still a theory even though it is now taught in state schools as hard facts.

2.

Xem thêm: b%E1%BA%A1n%20tri%20k%E1%BB%B7 trong Tiếng Anh, dịch

Rất không nhiều xí nghiệp sản xuất năng lượng điện rộng lớn được xây cất vô thập kỷ này, tuy nhiên yêu cầu dùng năng lượng điện đang được tạo thêm đáng chú ý.

Few major power stations were built over the decade, even though demand increased.

Cùng phân biệt though, although, even though, despitein spite of nha!

- Though, althougheven though được bám theo sau là 1 trong những mệnh đề.

Ví dụ: He's the basketball team's best player although he's the shortest one on the team.

(Anh ấy là 1 trong những member vô team bóng rổ tuy nhiên anh ấy lùn nhất team.)

Xem thêm: thực hiện cam kết Anh

- In spite of despite được bám theo sau vày cụm danh từ/danh kể từ hoặc một V-ing.

Ví dụ: He remains a great leader depsite age and infirmity.

(Anh ấy vẫn là 1 trong những mái ấm chỉ đạo ấn tượng mặc kệ tuổi thọ và bị bệnh.)

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thảm tiếng Anh là gì?

Thảm tiếng Anh là gì? Thảm tiếng Anh là "rug" /rʌɡ/ hoặc "carpet" /ˈkɑːrpɪt/. Thảm là vật trang trí được đặt trên sàn để tạo thẩm mỹ cho căn phòng.

đại tướng Tiếng Anh là gì

đại tướng kèm nghĩa tiếng anh general, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan

báo cáo sản lượng Tiếng Anh là gì

báo cáo sản lượng kèm nghĩa tiếng anh production report, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan