đại tướng Tiếng Anh là gì

Đại tướng tá là tướng soái cấp cho cao, là bậc sĩ quan lại tối đa vô lực lượng vũ trang chủ yếu quy của tương đối nhiều vương quốc.

Bạn đang xem: đại tướng Tiếng Anh là gì

1.

Đại tướng tá phát âm trình diễn văn trước lúc đi ra trận.

The general gave a speech to lớn the troops before they went to lớn battle.

Xem thêm: hợp đồng nguyên tắc Tiếng Anh là gì

2.

Xem thêm: "đèo" là gì? Nghĩa của từ đèo trong tiếng Anh. Từ điển Việt-Anh

Đại tướng tá giám sát việc huấn luyện và trở nên tân tiến những tân binh.

The general oversees the training and development of new recruits.

Cùng học tập kể từ vựng về cấp độ vô quân team nhé! - General /dʒenərəl/: Đại tướng - Colonel general /'kɜ:nl dʒenərəl/: Thượng tướng - Lieutenant General /lef'tenənt dʒenərəl/: Trung tướng - Major General/ 'meidʒə'dʒenərəl/: Thiếu tướng - Senior Colonel /'si:niə[r] 'kɜ:nl/ : Đại tá - Colonel /'kɜ:nl/: Thượng tá - Lieutenant Colonel / lef'tenənt 'kɜ:nl/: Trung tá - Major / 'meidʒə/: Thiếu tá - Captain /'kæptin/: Đại úy - Senior Lieutenant/'si:niə[r] lef'tenənt/ : Thượng úy - Lieutenant /lef'tenənt/: Trung úy - Junior Lieutenant /'dʒu:njə[r] lef'tenənt /: Thiếu úy - Aspirant /ə'spaiərənt/: Chuẩn úy - Lieutenant-Commander (Navy) /lef'tenənt - /kə'mɑ:ndə[r]/ : thiếu thốn tá hải quân - Master sergeant/ first sergeant /'mɑ:stə 'sɑ:dʒənt/ - /fɜ:st 'sɑ:dʒənt / : trung sĩ nhất - Commander /kə'mɑ:ndə[r]/: sĩ quan lại lãnh đạo

BÀI VIẾT NỔI BẬT