Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được...

Câu hỏi:

22/08/2022 739

Đáp án chủ yếu xác

B. axit oleic.

C. axit panmitic.

D. axit stearic.

Đáp án A

Khi thủy phân bất kì hóa học bự nào thì cũng nhận được glixerol.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

Câu 2:

Tinh bột ko phản xạ với hóa học nào là bên dưới đây?

Câu 3:

Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có)

a) CH3COOCH3+ NaOH Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 1)

b) C6H5NH2+ HCl Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 2)

c) Tinh bột + H2Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 3)

d) Lysin + hỗn hợp HCl (dư) Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 4)

a) Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 5)

b) Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 6)

c) Hoàn trở nên những phương trình phản xạ sau (ghi rõ rệt ĐK phản xạ nếu như có) (ảnh 7)

d) H2N - [CH2]4- CH(NH2) - COOH + 2HCl → ClH3N - [CH2]4- CH(NH3Cl) – COOH.

Câu 4:

Thực hiện tại những phản xạ sau:

Glucozơ + H2X

Glucozơ 2Y + 2CO2

Điều xác định nào là tại đây về X và Y là đúng?

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là đích thị về glucozơ và fructozơ?

Câu 6:

Chất nào là sau đấy là lối mía?

Xem thêm: 50+ TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ HẢI SẢN - BẠN ĐÃ NẮM ĐƯỢC CHƯA?

Câu 7:

Phát biểu nào là tại đây sai?

Câu 8:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

Câu 9:

Tại ĐK thông thường, amin nào là tại đây ở hiện trạng lỏng?

Câu 10:

Công thức chất hóa học của tripanmitin là

Câu 11:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Hiđro hóa trọn vẹn glucozơ tạo nên axit gluconic.

(b) Tại ĐK thông thường, glucozơ và saccarozơ đều là những hóa học rắn, dễ dàng tan nội địa.

(c) Amilopectin vô tinh nghịch bột với kết cấu dạng mạch ko nhánh.

(d) Sacarozơ bị hóa thâm vô H2SO4đặc.

(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để làm điều chế dung dịch.

Trong những tuyên bố bên trên, số tuyên bố đích thị là

Câu 12:

Xà chống hóa 1 mol tristearin vô hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, thu được

Câu 13:

Số nguyên vẹn tử oxi với vô este no, đơn chức, mạch hở là

Câu 14:

Chất nào là tại đây với bộ phận đó là trieste của glixerol với axit béo?

Xem thêm thắt »

BÀI VIẾT NỔI BẬT


đại tướng Tiếng Anh là gì

đại tướng kèm nghĩa tiếng anh general, và phát âm, loại từ, ví dụ tiếng anh, ví dụ tiếng việt, hình ảnh minh họa và các từ liên quan