Đối tác trong kinh doanh tiếng Anh là gì

Đối tác nhập marketing giờ Anh là Business partner, phiên âm /ˈbɪz.nɪs ˈpɑːrt.nɚ/. Là một thực thể thương nghiệp (cá nhân hoặc tổ chức) bịa đặt quan hệ liên minh với công ty nhằm mục đích vào một trong những mục tiêu chắc chắn nhập marketing.

Đối tác nhập marketing giờ Anh là Business partner, phiên âm /ˈbɪz.nɪs ˈpɑːrt.nɚ/. Là một thực thể thương nghiệp (cá nhân hoặc tổ chức) bịa đặt quan hệ liên minh với công ty nhằm mục đích vào một trong những mục tiêu chắc chắn nhập marketing. 

Bạn đang xem: Đối tác trong kinh doanh tiếng Anh là gì

Mối mối liên hệ này hoàn toàn có thể là 1 ăn ý đồng, buộc ràng độc quyền, nhập cơ cả nhì công ty khẳng định ko liên minh với mặt mày loại phụ vương. 

Nó hoàn toàn có thể là 1 sự bố trí cực kỳ thong thả được kiến thiết phần rộng lớn nhằm khiến cho tuyệt vời với người sử dụng và phe đối lập tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với quy tế bào màng lưới tuy nhiên những đối tác chiến lược marketing thuộc sở hữu. 

Một số kể từ vựng tương quan cho tới đối tác chiến lược nhập kinh doanh:

Economic cooperation: liên minh kinh doanh

Representative: người đại diện

Associate: đồng nghiệp 

Team Leader: trưởng nhóm

Head of department: trưởng phòng

The board of directors: Hội đồng quản lí trị

General director: tổng giám đốc

Representative office: văn chống đại diện

Administration department: chống hành chính

Limited liability company (Ltd): doanh nghiệp trách móc nhiệm hữu hạn

Private company: doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm: 100+ câu giao tiếp tiếng Anh văn phòng, công sở

Joint stock company (JSC): doanh nghiệp cổ phần

State-owned enterprise: doanh nghiệp căn nhà nước

Mẫu câu giờ Anh tương quan cho tới đối tác chiến lược nhập kinh doanh: 

We're just business partners.

Ta là đối tác chiến lược thực hiện ăn.

My business partner told bu to lớn turn on the television.

Đối tác marketing của tôi trình bày hãy nhảy TV lên.

They married and became business partners.

Họ kết duyên và trở nên đối tác chiến lược marketing. 

Started his own real estate company with a business partner 5 years ago.

Mở doanh nghiệp nhà đất với cùng một đối tác chiến lược thực hiện ăn 5 năm trước đó.

We only consider Google My Business partners who are using organization accounts.

Chúng tôi chỉ đánh giá những đối tác chiến lược Google Doanh nghiệp của tôi đang được dùng thông tin tài khoản tổ chức triển khai. 

Xem thêm: thực hiện cam kết Anh

This is what Warren Buffett's business partner Charlie Munger calls "a latticework on which to lớn hố your ideas."

Đó là vấn đề tuy nhiên đối tác chiến lược marketing của Warren Buffett - Charlie Munger gọi là "một sản phẩm rào đôi mắt cáo tuy nhiên bên trên cơ treo những phát minh của khách hàng." 

Bài viết lách Đối tác nhập marketing giờ Anh là gì được tổ hợp bởi vì nghề giáo trung tâm giờ Anh SGV.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Virus máy tính là gì? Cách phòng chống máy tính xâm nhập

Virus máy tính là những đoạn mã độc được một cá nhân hoặc tổ chức tạo ra nhằm xâm nhập vào máy tính của người dùng. Sau đó đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện các hành động không được cho phép với máy tính của bạn.