đóng bảo hiểm xã hội Tiếng Anh là gì

VIETNAMESE

đóng bảo đảm xã hội

Bạn đang xem: đóng bảo hiểm xã hội Tiếng Anh là gì

social insurance contribution

NOUN

/ˈsoʊʃəl ɪnˈʃʊrəns ˌkɑntrəˈbjuʃən/

Đóng bảo đảm xã hội là nộp chi phí mang lại quỹ bảo đảm xã hội, dựa vào loại bảo đảm xã hội, nấc chi phí, công thức và thời hạn nhập cuộc.

1.

Xem thêm: Học phí giá gia sư tiếng Anh tại nhà 2024 bao nhiêu?

Các khoản đóng góp bảo đảm xã hội là khoản giao dịch thanh toán nên trả mang lại cơ quan chỉ đạo của chính phủ nhằm mục đích canh ty người nhập cuộc bảo đảm nhận trợ cấp cho xã hội vô sau này.

Social insurance contributions are compulsory payments paid to tướng the government that confer entitlement to tướng receive a future social benefit.

2.

Từ ngày thứ nhất mon 01 năm 2022, người tiêu dùng làm việc cần đóng góp hướng dẫn hiểm xã hội vị 14% chi phí bổng mon.

Xem thêm: thực hiện cam kết Anh

From January 1st, 2022, employers are required to tướng make the Social Insurance contribution equal to tướng 14% of the monthly salary.

Collocation với kể từ này là to make social insurance contribution (thực hiện nay đóng góp bảo đảm xã hội)

Ví dụ: From January 1st, 2022, employers are required to tướng make the social insurance contribution equal to tướng 14% of the monthly salary. (Từ ngày thứ nhất mon 01 năm 2022, người tiêu dùng làm việc cần đóng góp hướng dẫn hiểm xã hội vị 14% chi phí bổng mon.)

BÀI VIẾT NỔI BẬT