Tài liệu triết - hhhh - CÂU 1: ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT Khái niệm vật chất: V.Iênin định nghĩa vật chất - Studocu

U 1: ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT

Khái niệm vật chất:

Bạn đang xem: Tài liệu triết - hhhh - CÂU 1: ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT Khái niệm vật chất: V.Iênin định nghĩa vật chất - Studocu

V.I.Lênin định nghĩa vật chất như sau “Vật chất một phạm trù triết học

dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm

giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn tại

không phụ thuộc vô cảm giác”.

PHÂN TÍCH ĐỊNH NGHĨA VẬT CHẤT MÁC LÊ NIN

Định nghĩa vật chất được nêu trên của Lênin kết quả của việc tổng kết

từ những thành tựu tự nhiên của khoa học, phê phán những quan niệm

duy tâm, siêu hình về phạm trù vật chất. Từ định nghĩa trên ta thể

nhận thấy sở hữu những nội dung được phát biểu như sau:

Thứ nhất: Vật hóa học là phạm trù triết học

Thông thường chúng ta nhắc đến hình dung về vật chất như một vật

dụng, một gia tài của con cái người… Tuy nhiên, vật hóa học trong khái niệm vật

chất của Lênin kết quả của sự khái quát hóa, trừu tượng hóa những

thuộc tính, những mối liên hệ vốn của các sự vật, hiện tượng nên

phản ánh i chung, hạn, tận, không sinh ra, không mất đi; do đó

không thể đồng nhất vật chất với một hay một số dạng biểu hiện cụ thể

của vật hóa học.

Thứ hai: Vật hóa học dùng làm chỉ thực bên trên khách hàng quan

Vật chất tồn tại khách quan trong hiện thực, nằm bên ngoài ý thức

Xem thêm: Sau Since là thì gì? Cách chia thì theo sau Since

không phụ thuộc vào ý thức của con người. “Tồn tại khách quan thuộc

tính bản của vật chất, tiêu chuẩn để phân biệt cái vật chất, cái

không phải vật chất. Con người nhận thức được hay không nhận

thức được vật hóa học thì vật hóa học vẫn tồn bên trên.

Thứ ba: Vật chất được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm

giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, tồn tại không lệ thuộc

vào cảm giác

thể hiểu rằng vật chất cái thể gây nên cảm giác con người khi

trực tiếp hay gián tiếp tác động đến giác quan của con người; ý thức

của con người sự phản ánh đối với vật chất, còn vật chất cái được ý

thức phản ánh.

Từ khái niệm của Mác Lê Nin tớ rút đi ra được nguyên tắc khách hàng quan

NGUYÊN TẮC KHÁCH QUAN

Nguyên tắc khách hàng quan tiền đòi hỏi thế giới trong trí tuệ và sinh hoạt

thực tiễn đưa cần thiết phản ánh chân thực sự vật với toàn bộ những bản hóa học vốn liếng có

của nó, tôn trọng những quy luật khách hàng quan tiền của một cách thực tế đồng thời đề nghị

hỏi thế giới ko được lấy ý chí áp bịa mang đến thực tế; ko được lấy ý

muốn khinh suất, nguyện vọng, tình yêu cá thể bất chấp ĐK thực

Xem thêm: thực hiện cam kết Anh

tế thực hiện xuất vạc điểm, ko rớt vào khinh suất duy ý chí. Nếu tiến hành

không đích hoặc là di chuyển ngược lại những đòi hỏi này, tiếp tục rơi vô sai lầm đáng tiếc không giống

nhau, nhưng mà điển hình nổi bật là căn nhà nghĩa khinh suất duy ý chí trong trí tuệ và

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Virus máy tính là gì? Cách phòng chống máy tính xâm nhập

Virus máy tính là những đoạn mã độc được một cá nhân hoặc tổ chức tạo ra nhằm xâm nhập vào máy tính của người dùng. Sau đó đánh cắp thông tin cá nhân và thực hiện các hành động không được cho phép với máy tính của bạn.