Thẻ Kho Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Trong Tiếng Anh, thẻ kho là Warehouse Card, có phiên âm cách phát âm là /ˈwer.haʊs kɑrd/.

Thẻ kho “Warehouse Card” là 1 trong tư liệu hoặc khối hệ thống biên chép được dùng nhập vận hành và trấn áp sản phẩm tồn kho bên trên một kho hoặc kho. Thẻ kho chứa chấp những vấn đề về con số sản phẩm tồn kho, địa điểm tàng trữ, vấn đề về thành phầm, ngày nhập kho, ngày xuất kho và những vấn đề tương quan không giống.

Bạn đang xem: Thẻ Kho Tiếng Anh Là Gì? - Xe Tải Thành Hưng

Xem thêm: Tìm hiểu nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị bệnh giời leo

Thẻ kho thông thường được dùng nhằm theo đuổi dõi và đánh giá sự tồn bên trên và dịch rời của sản phẩm & hàng hóa nhập kho, chung vận hành kho làm rõ rộng lớn về hiện tượng sản phẩm tồn kho và triển khai những sinh hoạt vận hành kho một cơ hội hiệu suất cao.

Dưới đó là một vài kể từ đồng nghĩa tương quan với “thẻ kho” và cơ hội dịch quý phái giờ đồng hồ Anh:

 1. Stock Card – Thẻ Kho
 2. Inventory Card – Thẻ Tồn Kho
 3. Store Card – Thẻ Kho
 4. Warehouse Record – Bản Ghi Kho
 5. Stock Record – Bản Ghi Tồn Kho
 6. Inventory Record – Bản Ghi Tồn Kho
 7. Storage Card – Thẻ Lưu Trữ
 8. Stock Control Card – Thẻ Kiểm Soát Tồn Kho
 9. Goods Card – Thẻ Hàng Hóa
 10. Item Card – Thẻ Hàng Hóa

Dưới đó là 10 khuôn mẫu câu sở hữu chữ “Warehouse Card” với tức thị “thẻ kho” và dịch quý phái giờ đồng hồ Việt:

 1. The warehouse card is used vĩ đại track the movement and status of inventory items. => Thẻ kho được dùng nhằm theo đuổi dõi việc dịch rời và tình trạng của những sản phẩm tồn kho.
 2. Make sure vĩ đại update the warehouse card every time there is a change in inventory. => Hãy đáp ứng update thẻ kho mọi khi sở hữu sự thay cho thay đổi về tồn kho.
 3. The warehouse card provides essential information about the quantity and location of items. => Thẻ kho hỗ trợ vấn đề cần thiết về con số và địa điểm của những sản phẩm.
 4. Before receiving new stock, the storekeeper must update the warehouse card accordingly. => Trước Khi nhận sản phẩm tồn kho mới nhất, người chủ kho cần update thẻ kho ứng.
 5. Monitoring the transactions recorded on the warehouse card helps ensure accurate inventory management. => Theo dõi những thanh toán giao dịch được ghi lại bên trên thẻ kho chung đảm bảo vệ lý tồn kho đúng đắn.
 6. The warehouse card serves as a paper trail for all incoming and outgoing inventory movements. => Thẻ kho vào vai trò như 1 dấu tích giấy má mang đến toàn bộ những vận động tồn kho cho tới và lên đường.
 7. A well-maintained warehouse card system enhances transparency and accountability. => Hệ thống thẻ kho được lưu giữ chất lượng tiếp tục tăng nhanh tính sáng tỏ và trách cứ nhiệm.
 8. When transferring items between different storage areas, the warehouse card must be updated accordingly. => Khi ship hàng kể từ những điểm tàng trữ không giống nhau, thẻ kho cần được update ứng.
 9. The accuracy of the warehouse card data directly affects the efficiency of inventory control. => Sự đúng đắn của tài liệu bên trên thẻ kho tác động thẳng cho tới hiệu suất trấn áp tồn kho.
 10. Before conducting a physical count of inventory, it’s important vĩ đại reconcile the actual quantities with the numbers on the warehouse card. => Trước Khi tổ chức kiểm kê thực tiễn tồn kho, cần thiết nhằm khảo sát con số thực tiễn với những số lượng bên trên thẻ kho.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


thực hiện cam kết Anh

thực hiện cam kết Tiếng Anh là gì: Từ điển kinh doanhdeliver the .... Nghĩa của thực hiện cam kết trong tiếng Anh